zajednica:antiberza

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Na ovom mestu bi trebalo da se organizujemo u nenovčanoj razmeni. Za početak, da nabacamo šta ko i kako može ponuditi, pa ćemo posle to razvrstavati. Uz svoju ponudu ostavite, naravno, i kontakt. Takođe, postoji i poglavlje potražnja za koju važe ista "pravila".

Ponuda[edit]

  1. Uslovno neograničeni prostor na serveru. Ja (Miloš) ću se na različite načine potruditi da ovo opstane, tako da to ne bi trebalo vremenski ograničavati. Ponuda prevashodno važi za anarhiste sa prostora Balkana zbog ograničenih resursa. Dok se ne napravi dokument koji će imati preciznija usmerenja, ovo su načelni uslovi za korišćenje resursa. (Kontakt: millosh@users.sourceforge.net.)
  2. Podučavanje iz oblasti slobodnog softvera i Interneta. Ovo važi za prostore na kojima obitavam: znatno više u Beogradu nego u Banjaluci. Mogao bih da odvojim jednan put tokom nedelje za ovu aktivnost (može i dva ili tri ako to ima smisla). (Kontakt: millosh@users.sourceforge.net.)
  3. Podučavanje iz oblasti srpskog jezika (i ostalih), kao i iz još nešto drugih lingvističkih oblasti koje mogu biti od koristi studentima na nekom lingvističkom smeru. Naravno, mogu pomagati i školarcima. Ovo, takođe, važi samo za prostore gde bivtvujem: Beograd i Banjaluku. (Kontakt: millosh@users.sourceforge.net.)
  4. Filološke aktivnosti vezane za medijsku proizvodnju (korektura, lektura i sl.). (Kontakt: millosh@users.sourceforge.net.)

Potražnja[edit]